Logo rijksoverheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Burgemeestersvacatures
  • Over dit platform
  • Overzicht
  • Verhalen

Wij willen dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden. Stuur een mail naar

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom staat in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoording moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

De toegankelijkheidsverklaring voor deze site is opgesteld op basis van onderzoek door een onafhankelijk toetsingsbureau. De bevindingen hiervan zijn opgenomen in het meest recente onderzoeksrapport .

Vragen of opmerkingen?

Laat het ons weten via communicatie_paw@minbzk.nl

Meer over burgemeesters

  • Cijfers burgemeesters in Nederland
  • Circulaire benoemingen
  • Burgemeestersblad
  • Contact Provincies

Service