Logo rijksoverheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Burgemeestersvacatures
  • Over dit platform
  • Overzicht
  • Verhalen

Dit is een website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Afzender

Afdeling Politieke Ambtsdragers en Weerbaarheid

Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag

070 426 6426 (algemeen nummer BZK)

Voor vragen over deze website

Zie ook

Politieke ambtsdragers

Meer over burgemeesters

  • Cijfers burgemeesters in Nederland
  • Circulaire benoemingen
  • Burgemeestersblad
  • Contact Provincies

Service