Logo rijksoverheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Burgemeestersvacatures
  • Over dit platform
  • Overzicht
  • Verhalen

Contactgegevens Provincies

Als u interesse heeft in het burgemeestersambt, maar niet zeker weet of u voldoet aan de eisen van het ambt, is het mogelijk om hierover te spreken met een commissaris van de Koning of een medewerker van zijn/haar kabinet. Kies hieronder de provincie die u wilt benaderen om een mail te sturen:

Provincie Drenthe

Logo Provincie Drenthe

Email

  • burgemeesterszaken@drenthe.nl

Provincie Flevoland

Logo Provincie Flevoland

Provincie Friesland

Logo Provincie Friesland

Provincie Gelderland

Logo Provincie Gelderland

Provincie Groningen

Provincie Limburg

Logo Provincie Limburg

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Holland

Logo Provincie Noord-Holland

Provincie Overijssel

Provincie Zeeland

Provincie Zuid-Holland

Meer over burgemeesters

  • Cijfers burgemeesters in Nederland
  • Circulaire benoemingen
  • Burgemeestersblad
  • Contact Provincies

Service