Logo rijksoverheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Burgemeestersvacatures
  • Over dit platform
  • Overzicht
  • Verhalen

Ontdekt u een zwakke plek of kwetsbaarheid op deze website, meld dit dan aan het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Het maken van zo'n melding heet Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD).

Wij bekijken samen met het NCSC het probleem en lossen dit zo snel mogelijk op.

Meer over burgemeesters

  • Cijfers burgemeesters in Nederland
  • Circulaire benoemingen
  • Burgemeestersblad
  • Contact Provincies

Service